Allehelgens Kirke

Allehelgens Kirke ligger på Ungarnsgade 43, 2300 København S
- lige over for Lergravsparken Metro st og Bus 2A og Bus 4A kører lige til døren.

Kirkens historie

Allehelgens Sogn blev udskilt fra det store Nathanaels Sogn i 1924.
Det var et udpræget arbejderkvarter med fabriksanlæg - og det fattigste sogn i Sundby.
"Noget mere smagløst er aldrig set; den skamskænder kvarteret."  Sådan blev den første Allehelgens Kirke beskrevet i Social-Demokraten i 1925.

Den var opført som en underjordisk kryptkirke på en åben mark, og de lave bastante mure, som kun hævede sig få meter over jorden, var synlige fra alle verdenshjørner. Kryptkirken havde plads til 400 mennesker.

Syv år senere, i 1932, kunne overkirken indvies, dels takket vætr hjælpeindsamlinger i Aarhus og Maribo amter samt Tybjerg herred og i København, og dels via tilskud fra "Foreningen til Opførelse af Smaa Kirker i København", Kirkefondet og private gaver. Kirken havde da kostet 280.000 kr. og havde 550 siddepladser.

Kristeligt Dagblad i 1932:
"Kirken, der er opført med facader af røde, håndstrøgne sten på en sokkel af Neksø Sandsten, er stemt godt sammen med de omgivende, høje beboelseshuse. Taget er af røde tegl, og spiret er dækket af kobber. En trappe fører op til hovedindgangen. Når man går op ad trappen, kan man ikke undgå at fanges af ordet over indgangsdøren: "Herre, du alene er hellig, og alle folkene skal komme og tilbede dig."
Indvendig viser kirken sig at være et lyst, hvidkalket rum, dækket af en tøndehvælving, hvorpå der kun er anbragt en enkelt gylden stjerne. Rummet er i moderne enkelt stil. Der findes ingen dekorationer på de nøgne hvide vægge." 

Efter 1935 blev kirken kendt som et tilholdssted for den såkaldte Oxfordbevægelse, en højkirkelig og anglikansk inspireret bevægelse, som i slutningen af 30'erne kom til at betyde meget for dansk kirkeliv. Dens motto var de fire absolutter: Absolut ærlighed, renhed, uselviskhed og kærlighed.

Den høje, røde murstensbygning med den stejle stentrappe mod vest minder mere om et borgerligt byggeri end om en kirke. Bygningens stilformer er som helhed præget af dansk senbarok med smallem fladbuede vinduer i sidemure og vestgavl. Østgavlen er af hensyn til alterpartiet uden vinduer, men har, ligesom vestgavlen foroven svagt markerede blændinger.

Over vestenden af det røde tegltag rejser sig en tagrytter, formet som et barokt lanternespir med karnis-hætte i to afsæt og et spinkelt spir med årstallet 1932 i fløjen.
Kirken er bygget efter tegning af arkitekten Thomas Havning, som samtidig stod for opførelsen af den ligeledes barokinspirerede Lindevangskirke på Frederiksberg.
Det hvidkalkede og meget enkle indre har tøndehvælvet loft, båret af slanke, rektangulære piller med forgyldte kapitælbånd. Mellem pillerne er der anbragt lave pulpiturer.

Korpartiet, der er hævet fire trin over skibet, markeres af en balustrade, og ved dets sider er der udskilt præste- og kordegneværelse. På altervæggen er der et kors med evangelistsymboler og Kristusmonogram. Prædikestolen og stoleværket er af oregonpine. Døbefonten er hugget i granit. Kirken er farvesat i røde og blå farver.
På pulpituret over forhallen i vest står et Marcussen orgel fra 1932 på 20 stemmer.
Pr. 1999 var der 8475 indbyggere i Allehelgens Sogn og 550 pladser i kirken.