Medlemskab af Den danske Folkekirke

Den danske Folkekirke er en del af Den evangelisk-lutherske Kirke, som går tilbage til reformationen og Luther og opgøret med den katolske kirke og pavedømmet i 1500-tallet.

Udover, at man som medlem har ret til kirkelige handlinger som dåb, konfirmation, vielse og bisættelse/begravelse, så støtter man via kirkeskatten også en lang række kulturelle og sociale tiltag som kirken er involveret i.
Alle er velkomne til gudstjenester og andre arrangementer og aktiviteter i Folkekirken - både medlemmer og ikke medlemmer.

Vil du melde dig ind?
Indmeldelse i Folkekirken sker ved dåben i Folkekirken. Eller hvis man er døbt i et andet kristent trossamfund og bliver konfirmeret i Folkekirken.
Men har du meldt dig ud og vil gerne meldes ind igen, så henvend dig på kirkekontoret i dit sogn. Vi har brug for dit fulde navn, adresse og CPR-nummer ved indmeldelsen.
Du er velkommen til at tale med en præst i forbindelse med indmeldelsen.

Er du ikke døbt, skal du døbes for at blive medlem. Kontakt kirkekontoret, så du kan blive henvist til en præst, som vil tage sig af dåbsoplæring og dåb.

Er du under 18 år, skal indehaveren af forældremyndigheden træffe beslutningen om dit medlemskab. Er du fyldt 15 år, skal det dog ske med dit samtykke.

Vil du melde dig ud?
Hvis du vil melde dig ud af Folkekirken, skal du kontakte kirkekontoret i dit sogn.
For at blive meldt ud skal du oplyse dit fulde navn, adresse samt CPR nr i en skriftlig henvendelse. Bemærk at e-mail ikke er en sikker forbindelse (SSL).

Du kan sende en mail via sikker post (nedenstående links) med ovenstående oplysninger, hvis du vil meldes ud. 
Du er velkommen til at tale med en præst i forbindelse med din udmeldelse, hvis du ønsker det.

Sikker post:

Allehelgens Kirke

Sundkirken


Det er gratis at melde sig ud af folkekirken og Kirkeministeriet har ikke givet særskilte godkendelser til enkelte virksomheders særlige udmeldelsesprocedure.

Er du under 18 år, skal indehaveren af forældremyndigheden træffe beslutningen. Er du fyldt 15 år, skal det dog ske med dit samtykke. 

Personregisterføreren registrerer udmeldelsen i kirkebogen. Herved bliver den automatisk registreret i CPR-registret.
Du får derefter tilsendt en ny fødsels- og dåbsattest med en påtegning om, at du er udtrådt af folkekirken, og hvornår det er sket.

Når du har meldt dig ud
Udmeldelse af Folkekirken er din tilkendegivelse af, at du ikke ønsker kirkens medvirken, når/hvis du skal giftes (ved vielse kræves dog kun den ene parts medlemsskab) eller bisættes/begraves.

Det er en rigtig god idé at fortælle dine nærmeste om udmeldelsen og tale med dem om, hvordan du ønsker begravelse eller bisættelse, når det ikke skal være fra kirken.

 

Kirkekontor

Du skal henvende dig til personregisterføren på kirkekontoret i det sogn, hvor du selv eller de berørte personer har bopæl hvis de vedrører nogle af disse ting:

  • attester
  • fødselsanmeldelse
  • medlemskab
  • barnedåb
  • konfirmation
  • vielse / velsignelse

Ellers skal du henvende dig til borger.dk for at anmelde disse ting:

  • omsorgs & ansvarserklæring
  • navngivning 
  • navneændring
  • begravelse

Men selvom det muligvis ikke er Allehelgens Kirke eller Sundkirken, du skal have fat i, så er du altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.