Bisættelse/Begravelse

Blomst

Sognebørn i Allehelgens- og Sundkirken Pastorat kan blive bisat eller begravet fra begge kirker.

Tid og sted for bisættelse / begravelse aftales med den præst, som skal foretage den - denne aftale sker som regel gennem en bedemand.
Vil man træffe aftalen selv, så skal man rette henvendelse til kirkekontoret på 32583130 og få oplyst, hvilken præst, der skal tage sig af bisættelsen.

Før en bisættelse eller begravelse fra kirken taler de pårørende med præsten.
Ved samtalen forbereder man bisættelsen eller begravelsen.
samarbejde med præsten vælges der salmer, og man fortæller om afdøde, så præsten kan skrive en tale om ham/hende.

En kirkelig begravelse eller bisættelse er de pårørendes afsked med den døde og forkyndelsen af det kristne budskab om opstandelse, håb og trøst.

I begge ritualer er jordpåkastelsen central.
Præsten kaster tre gange jord på kisten, mens afdøde tiltales med ordene ”af jord er du kommet, til jord skal du blive, af jorden skal du igen opstå”. De tre skovlfulde jord symboliserer bevægelsen: Liv – død – opstandelse til nyt/evigt liv.

Ritualet minder os om det løfte, vi modtog, da vi blev døbt: Ar Gud er med os i livet, i døden og i livet efter døden.

En bisættelse afsluttes med, at kisten køres til krematoriet med senere urnenedsættelse.
En begravelse afsluttes med at kisten sænkes i jorden på kirkegården.
I København bliver langt de fleste bisat.

 

Kirkekontor

Du skal henvende dig til personregisterføren på kirkekontoret i det sogn, hvor du selv eller de berørte personer har bopæl hvis de vedrører nogle af disse ting:

  • attester
  • fødselsanmeldelse
  • medlemskab
  • barnedåb
  • konfirmation
  • vielse / velsignelse

Ellers skal du henvende dig til borger.dk for at anmelde disse ting:

  • omsorgs & ansvarserklæring
  • navngivning 
  • navneændring
  • begravelse

Men selvom det muligvis ikke er Allehelgens Kirke eller Sundkirken, du skal have fat i, så er du altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.