Lån/leje af lokaler

OBS! Der udlejes kun til receptioner i forbindelse med kirkelige handlinger i Allehelgens-og Sundkirken til borgere, der bor i Allehelgens- og Sundkirken Sogne, sognebåndsløsere eller folk med anden stærk tilknytning til kirkerne.
Herudover til generalforsamlinger fra de lokale grundejerforeninger.  

Allehelgens Kirkes krypt og Sundkirkens Menighedssal

Kirkernes lokaler kan i forbindelse med kirkelige handlinger lånes, såfremt disse ikke anvendes til andre aktiviteter mod betaling af et depositum på 1500kr.
De lokale grundejerforeninger kan leje kirkens lokaler for 700kr, såfremt disse ikke anvendes til andre aktiviteter. 

Krypten / menighedssalen kan udlånes (uden betjening) til dåbs- og bryllupsreceptioner og til sammenkomster efter bisættelser afholdt i den kirke den kirkelige handling sker.
Der kan forekomme andre kirkelige handlinger (f.eks bisættelser) samme dag, hvor man skal udvise hensyn.

Krypten / menighedssalen udlånes ikke til private og ikke til fester, fødselsdage o. lign.

Krypten / menighedssalen kan udlejes til møder, arrangementer med ikke-kirkeligt indhold, hvor der er offentlig adgang, fx generalforsamlinger i de lokale grundejerforeninger, borgermøder m.v.

Man må ved lån / leje benytte kirkens service, køkken- og toiletfaciliteter, som skal afleveres i rengjort og hel stand.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at krypt / menighedssal ikke udlånes på selskabslokalelignende vilkår. Man kan ikke forvente adgang til lokalerne dagen før til forberedelse (men det kan man som regel) eller dagen efter til rengøring (det kan man aldrig). Man kan ikke forvente, at der er plads i køleskab m.v.

Ved leje/lån underskrives en udlejningsaftale med tjekliste til oprydning og rengøring og der indbetales depositum.
Mangelfuld oprydning og rengøring modregnes i depositummet.

For mere detaljeret beskrivelse, se kontrakt.

Kontakt:
Henvendelse om lån eller leje af lokaler skal ske til kirkekontoret, Ungarnsgade 43.
E-mail:  allehelgens.sogn@km.dksundkirkens.sogn@km.dk 
Telefon: 32 58 31 30. 

Når udlån / leje er godkendt skal kirketjenerne kontaktes med henblik på rundvisning og praktisk vejledning på telefon 61 55 00 56.  

Kirketjeneren og kontoret er af menighedsrådet bemyndiget til at træffe afgørelse om udleje af Allehelgens- og Sundkirkens lokaler i henhold til ovenstående retningslinjer.

Kirkekontor

Du skal henvende dig til personregisterføren på kirkekontoret i det sogn, hvor du selv eller de berørte personer har bopæl hvis de vedrører nogle af disse ting:

  • attester
  • fødselsanmeldelse
  • medlemskab
  • barnedåb
  • konfirmation
  • vielse / velsignelse

Ellers skal du henvende dig til borger.dk for at anmelde disse ting:

  • omsorgs & ansvarserklæring
  • navngivning 
  • navneændring
  • begravelse

Men selvom det muligvis ikke er Allehelgens Kirke eller Sundkirken, du skal have fat i, så er du altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.