Kirkernes Vision

Vision for Øresund Pastorat

Vi er en del af et mangfoldigt lokalsamfund med stenbro, nybyggeri og villakvarterer.

Vi er forankret i kirkens historie og den Folkekirkelige tradition.
Og vi er vendt mod fremtiden ved at tænke nyt og eksperimentere med nye former og rammer.

Vi er en åben kirke med fællesskaber på tværs af generationer.

Hos os går tro, fællesskab og nytænkning hånd i hånd med social forståelse, frivillighed, grøn bevidsthed og engagement.

Vi værdsætter forskelligheder og ser dem som en styrke, der beriger vores fællesskab.

Vi stræber efter at være en kirke, der både følger med tiden og sætter sit præg på den.

Vi ønsker at være en kilde til inspiration og et samlingspunkt for alle mennesker.