Sognebåndsløsning

Som medlem af folkekirken hører man som hovedregel til menigheden i det sogn, hvor man bor. Man kan imidlertid ved at løse sognebånd slutte sig til en præst i et andet sogn. Ved at løse sognebånd får man ret til at blive betjent af den præst, man har løst sognebånd til.

Hvis man ønsker at løse sognebånd, skal man henvende sig til den præst, man ønsker at slutte sig til. Anmodningen om at blive sognebåndsløser skal være ledsaget af oplysninger om navn og cpr-nummer.

Præsten kan bede om en uddybelse af, hvorfor man ønsker at løse sognebånd. Præsten har ikke pligt til at modtage et medlem af folkekirken som sognebåndsløser, hvis hun/han finder, at det vil være i strid med de hensyn, som præsten skal tage til sig selv eller til den sognemenighed, hvor præsten er ansat.
Hvis præsten afslår et ønske om at løse sognebånd, skal afslaget være skriftligt, og den person, der har fået afslag, kan klage til biskoppen.

Sognebåndsløsningen ophører, når den præst, man har løst sognebånd til, ophører i sin stilling i den pågældende kirke.

(Se mere på: www.km.dk)