Klokkeringning

Allehelgens Kirke

Automatisk ringning
Der ringes morgen og aften på alle hverdage. 
Morgenringning finder sted kl. 8.00 hele året. 
Aftenringning finder sted kl. 18.00 hele året, bortset fra december og januar, hvor der ringes kl. 17.00. 
Ringningen sker med mindst 100 slag (svarende til 1½ - 2 minutter), hvorefter der ringes 3 x 3 bedeslag på kirkens største klokke. 

Ringning til gudstjenester
Ringning til højmesser på søn- og helligdage sker tre gange:
Første gang 60 minutter før. 
Anden gang 30 minutter før. 
Tredje gang umiddelbart inden gudstjenestens begyndelse. 
Ringning til andre gudstjenester, f.eks. Spaghettigudstjenester og meditative gudstjenester, sker to gange: 
Første gang 30 minutter før. 
Anden gang umiddelbart inden gudstjenestens begyndelse.

Helligdage
Juledag, påskedag og pinsedag kimes der 15 min. før gudstjenesten. 
Aftenen før adventssøndag, juledag, påskedag, pinsedag, Kr. Himmelfartsdag kimes der 15 min. 
Aftenen før Allehelgensdag ringes ikke. 
Aftenen før St. bededag ringes ikke.

Lørdagsdåb
Ved lørdagsdåb ringes der 3 min. efterfulgt af 3 x 3 bedeslag før handlingen.

Bryllup
Ved bryllup kimes der, når bruden kommer til hun går ind; og der kimes når parret

går ud efter vielsen.
(Ca. 3 min. før og 3 min. efter handlingen)

Bisættelse / begravelse
Der ringes 3 min. før handlingen og der ringes ca. 3 min. efter handlingen uanset om kisten bliver stående i kirken eller bliver båret ud. Derefter ringes 3 x 3 bedeslag.


Sundkirken

Automatisk Ringning:
Hver morgen kl. 8.00 ringes solen op. 
Hver aften kl. 18.00 ringes solen ned. 
I december og januar ringes solen ned kl. 17.00. 

Der ringes 3 minutter efterfulgt af 3x3 bedeslag. 

Manuel Ringning med elektrisk betjening:
Hver søndag før højmessen ringes der kl. 9.00, 9.30 og 9.57. 
Den sidste ringning afsluttes med 3x3 bedeslag. 

Om onsdagen ringer klokkerne kl. 19.00, når der er gudstjeneste. 

Lørdag før påske og lørdag før pinse kimes der fra kl. 17.30-18.00. 
Der kimes ligeledes en halv time før julegudstjenesten. 

Derudover ringes der ved lørdagsdåb, bryllup og bisættelse. 
Tidspunkterne for de forskellige handlinger varierer meget og kan finde sted på alle ugens dage. 

Aftenen før særligt festlige dage såsom kirkens genindvielse, kirkens 50 års jubilæum osv. kimes der fra kl. 17.30 - 18.00.                                

Kirkekontor

Du skal henvende dig til personregisterføren på kirkekontoret i det sogn, hvor du selv eller de berørte personer har bopæl hvis de vedrører nogle af disse ting:

  • attester
  • fødselsanmeldelse
  • medlemskab
  • barnedåb
  • konfirmation
  • vielse / velsignelse

Ellers skal du henvende dig til borger.dk for at anmelde disse ting:

  • omsorgs & ansvarserklæring
  • navngivning 
  • navneændring
  • begravelse

Men selvom det muligvis ikke er Allehelgens Kirke eller Sundkirken, du skal have fat i, så er du altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.