Attester

Man kan få udstedt en ny attest på et hvilket som helst kirkekontor. Udstedelse af attester koster ikke noget.

  • Man kan henvende sig personligt på kirkekontoret medbringende billed-legitimation fx pas eller kørekort.
  • Man kan udstede en fuldmagt til en anden person, der så kan henvende sig på kontoret, medbringende billed-legitimation på sig selv. 
  • Man kan anmode via www.borger.dk med MitID.                                                                             
  • Man har følgende valgmuligheder:                                                                                               
   1. brevforsendelse
   2. Digital attest
   3. Afhentes personligt mod forevisning af ID.
  • Fødsels- og dåbsattest og Personattest (= den tidl. fødsels- og navneattest) samt folkekirkelig vielsesattest kan også udstedes i en dansk-engelsk udgave.
  • Attester kan også rekvireres med MitID fra udlandet.

Bemærk at man kun kan få attester udstedt på sig selv eller sine børn under 18 år.                         
Alt andet kræver fuldmagt.
Man kan ikke rekvirere en attest telefonisk eller ved at sende en e-mail.