Sundkirken

Historie

Sundkirken 1956 - 2005
Sundkirken stod færdigbygget 1956, tegnet af arkitekt G. H. Christiansen, men arbejdet for denne kirke blev påbegyndt lang tid før. Kirkens historie tager sin begyndelse i nabosognet, Filips sogn, som i 1942 ansatte en hjælpepræst til kvarteret mellem Øresundsvej, Backersvej, Italiensvej og Amagerstrandvej, grundet vokseværk i sognet. Til dette distrikt byggede man i 1943 Kirken ved Sundet, en barak-kirke. I 1945 blev Sundkirkens sogn oprettet, og kirken ændrede navn til Sundkirken. Kirkebyggeriet kom i stand gennem et samarbejde mellem Kirkefondet og det lokale kirkeudvalg, og midlerne der muliggjorde kirkens rejsning, blev givet af fonde, private virksomheder, og sognets beboere.

Efter det indgåede samarbejde med Kirkefondet, gemmenførte det lokale kirkeudvalg flg. indsamling: Kirkefondet gav, foruden grunden, hvorpå barak-kirken var opført, tilsagn om støtte med et beløb på indtil 100.000 kr. Gennem Ungdommens Kirke blev der indsamlet ca. 40.000 kr.

Fra ca. 1943 og frem til kirkens indvielse blev der i sognet indsamlet ialt kr. 200.00,- i form af gaver og kontanter. Hertil kommer en lang række gaver fra venner af kirkesagen i andre sogne.

A.P.Møller og hustrus fond skænkede en kirkeklokke, ØK stillede teaktræ til rådighed til en favørpris, træ til taget blev skænket på lignende vilkår. De øvrige Amagersogne gav et betydeligt beløb til kirkestolene og unge fra Amagers sogne har bidraget til stolene i koret. Af særlige gaver kan nævnes: prædikestol, alterplade og kors (skænket af snedkermester Frode Olsen og ægtefælle), altersølvet (smedet af gammelt sølv, der er givet fra en række af sognets hjem), alterstagerne (gave fra kirkens arkitekt og dennes ægtefælle), alterbøgerne (tilvejebragt som gave dels fra bogbin der Viggo Andersen, Næstved og dels fra sognets damekreds.

Det oprindelige orgel blev lejet hos orgelfirmaet Frobenius. Dette orgel, som blev nedtaget fra Svaneke kirke og derefter istandsat, blev anvendt indtil midlerne til det endelige orgel var tilvejebragt.

Ombygningen 2004 - 2005
De gamle vinduespartier er taget ned og erstattet af nye med glas.
Overfor de eksisterende kviste er der lukket op med nye tilsvarende kviste, så lyset nu vælter ind i begge sider af rummet.
Der er etableret en ny tilbagetrukket mur ud mod børnehaven, og op til de nye kviste får et skråt vinduesparti ovenlys til at falde ind.
De gamle bænkerader er blevet slebet og ombetrukket med lysegrønt læder, foldedørene ind mod menighedssalen er taget ud og er blevet erstattet af rene smukke vægflader.
Våbenhuset er ændret og toilettet er nyt og handicap-venligt.
Orglet har fået en ansigtsløftning og er blevet tilført 5 nye registre.
 

Sundkirken

Alterbilledet
Elektrikeren Willy Schwaner har formgivet Mogens Jørgensens meget spændende lysskulptur som kommer til at pryde endevæggen over alteret.

Mogens Jørgensen siger således om sin lysskulptur:
'Inspirationen til lystavlen har jeg fået i skabelsesberetningen i Det Gamle Testamente:
'Og Gud sagde: "Der blive lys - og der blev lys."'
Udfra en forestilling om, hvordan universet kan have set ud 'i begyndelsen', har jeg forsøgt ved hjælp af lyspunkter spredt over en stor flade at give et indtryk af et uendeligt rum, hvori lys bevæger sig i bølgeformede grupper, der samler sig mod midten i en form, der svagt har lighed med en rose (ROSA MISTICA).Dette midtpunkt fortolkes som et Kristussymbol, der allerede i skabelsesøjeblikket har været til stede som billede på tilværelsens inderste livskraft, hvori den kommende verdens rige mangfoldighed rummes.' August 2005.

Lysskulpturen er Sundkirkens alterbillede, og lysene kan indstilles stærkt eller svagt - som præsten nu mener, det passer ind i sammenhængen med evangelium, kirkeår og stemning.

Antependiet 
En anden stor nyskabelse i kirkerummet er tekstilkunstneren Grete Balles store antependium. Det har solen som motiv med et græsk kors centralt placeret i midten.

Solen optræder ofte i den kristne digtning og i mange salmer, hvor den som oftest er et billede på Gud. Det er et billedsprog, som er lige til at forstå – at alt liv kommer fra solen, og intet kan gro uden den, så det er en oplagt metafor for Gud.
Hele billedfladen er holdt i gyldne, orange og enkelte grønne nuancer, mens selve det græske kors med de lige lange arme er vævet i guldtråd.
- Min inspirationen til alterbordstæppet - antependiet – er solen, oplyser kunstneren Grete Balle.
- Og, forklarer hun uddybende, solen optræder meget ofte i den kristne digtning og salmerne og er som oftest et billede på Gud, som er et billede enhver kan forholde sig til. Alt liv kommer fra solen, intet kan leve eller gro uden den.
Derfor er solen en oplagt metafor for Gud.
Desuden har jeg i tankerne – som en slags arbejdstitel - haft Grundtvigs salme:” I al sin glans nu stråler solen” , hvor digteren kalder solen for livslyset. Det er solens lys, der er det væsentligste. I det sidste vers hedder det ” som sole vi går op og ned”. Det giver en forestilling om solens bevægelse over himlen, dens inddeling af døgnets og årets rytme, - vekslen mellem lys og mørke.
Antependiet i Sundkirken er vævet sammen med alterdugen og udført i guldgarn og hørgarn i farverne gul – orange og rødt – alle i flere nuancer.
Selve antependiet, som måler en meter gange to meter, er sammenvævet med en alterdug, der vævet i et enkelt mønster af kvadrater i gyldne - orangegule - farver i forskellige nuancer.

Foruden antependiet har Grete Balle også udført en ny grøn messehagel til Sundkirken. Messehagelen bruges i hele Trinitatis-tiden, der dækker en stor del af kirkeåret. Motivet er et gyldent kors – et latinsk kors – hvor der ud over  korset breder sig en violet passionsblomst, og hvor bundfarven er blågrøn.

Sundkirken

Sundkirken august 2005
Sådan ser kirken ud efter den omfattende indvendige ombygning.