Filipskolen

Information for konfirmander fra Filipskolen

Elever som i 2024/2025 går i 7. klasse: Konfirmation lørdag den 10. maj i Allehelgens Kirke - tilmeld her

Elever som i 2025/2026 går i 7. klasse: Konfirmation lørdag den 9. maj kl. 11.00 i Allehelgens Kirke - tilmeld her

Konfirmandtilmelding sker via Folkekirken.dk og Mit-id: Konfirmandtilmelding | Folkekirken.dk

Når man tilmelder sit barn via Mit-id skal man være opmærksom på at vælge Allehelgens Sogn, så barnet bliver meldt til i den rigtige kirke.

Hvis du har tilmeldt dig det forkerte år eller i tvivl om noget, er du velkommen til skrive til kirkekontoret på allehelgens.sogn@km.dk.

Vi afholder desuden informationsmøde i Allehelgens Kirke onsdag den 21. august kl. 17.00 - 18.00 for forældre til alle børn tilmeldt til konfirmation i maj 2025 i Allehelgens Kirke og Sundkirken, uanset hvilken skole dit barn går på.

Mødet er en gennemgang af det praktiske omkring tilmelding til konfirmandundervisning, så det er ikke et møde, hvor begge forældre behøver deltage, og der er heller ikke lagt op til at de kommende konfirmander deltager.

Punkter vi gennemgår på mødet:

  • Præsentation af kirkens præster. 
  • Indskrivning til Konfirmationsforberedelse med Mit-id.
  • Introduktion til konfirmand intra, herunder hvilke oplysninger der skal afgives her.
  • Kommunikation med konfirmanderne via Signal, hvorfor?
  • Datoer for velkomstgudstjenester for konfirmander og forældre, med efterfølgende intro møde.
  • Konfirmationsdatoer og tidspunkter.

Velkomstgudstjeneste

Der er velkomstgudstjeneste for konfirmanderne og deres forældre søndag den 1. september 2024 kl. 12.00 i Allehelgens Kirke.
Efter gudstjenesten er der en kort introduktion til årets gang og konfirmationsforberedelse. Der bliver selvfølgelig også lejlighed til at stille spørgsmål.

Alle indskrevne konfirmander forventes at deltage i gudstjenesten sammen med deres forældre.

Konfirmandforberedelse

Konfirmationsforberedelse vil finde sted en gang ugentlig i ca. 1½ time., der vil muligvis også være enkelte lørdage og aftener med forberedelse.

Konfirmationsforberedelse til konfirmation i 2025 kommer til at være torsdage fra kl. 14.00-15.30. Første gang er torsdag den 5. september 2024.

Forberedelsen er obligatorisk. Det vil sige, at man skal komme hver gang. 
Hvis man er syg, skal en af forældrene kontakte præsten og melde afbud: Suzette Ejdrup: 60 29 19 32 eller sej@km.dk

Kirkegang er obligatorisk. 
Man skal komme til gudstjeneste 12 gange. Hvis man tager en forælder med til højmesse om søndagen i Allehelgens Kirke eller Sundkirken, så får man to krydser.
Man kan få et kryds både på søndage og hverdagsaftner. Kom gerne og deltag i forskellige gudstjenester. 

Praktisk information

På konfirmationsdagen skal konfirmanderne møde i kirken 40 minutter før konfirmationen, hvor der er fotografering foran alteret. Kirken bestiller en fotograf til at tage billeder før, under og efter gudstjenesten. Efter konfirmationen vil fotografens link blive sendt til forældre.

Der må ikke fotograferes under selve gudstjenesten, men efter gudstjenesten er der mulighed for at fotografere i kirken.

Konfirmationen varer ca. 1 time.
Der er 400 siddepladser i Allehelgens Kirke. Hvor mange gæster, hver konfirmand kan have med, afhænger af, hvor mange konfirmander, der er. 

Jeg glæder mig meget til at møde alle de nye konfirmander :-)

Med venlig hilsen,
Suzette Ejdrup

Sognepræst i Øresund Pastorat