Gud, det er for børn!

Gud, det er for børn! i Allehelgens Kirke

Den anden tirsdag i måneden kl. 17.00 (se kalender, der kan være undtagelser).

Gud, det er for børn! er en kort og børnevenlig gudstjeneste for børn og deres voksne.
Den er tilrettelagt for børn mellem 5 – 9 år, men alle kan have glæde af at være med - både mindre børn, konfirmander og voksne. Så alle uden undtagelse er velkomne.

I Gud, det er for børn! følger vi kirkeårets gang og kommer på den måde rundt om mange af de store spørgsmål, som både børn og voksne kan have til livet og den store sammenhæng. (Se en oversigt over temaer nedenfor).

Vi kommer ikke med færdigpakkede svar, men fortæller og udlægger de bibelske historier – og stiller spørgsmål til eftertanke og videre samtale derhjemme.

Gud, det er for børn! forestås hovedsageligt af sognepræsterne Mik Kjerulff og Line Bønding.

Efter gudstjenesten spiser vi sædvanligvis sammen i krypten.

Hvis man ønsker en reminder, kan man tilmelde sig vores nyhedsbrev om børnegudstjenester og adviseringssms hos Kirke- og kulturmedarbejder Janne Nyborg på JHNY@km.dk


Oversigt over gudstjenesterne og overskrifter


(Variationer kan forekomme)


Januar

Helligtrekonger. En historie om dengang de vise mænd fandt det lille Jesusbarn i stalden i Betlehem.

Februar
Dåb. Hvad betyder det at være Guds barn?

Marts
Nadver. Vi spiser os ind i Guds himmel.

April
Påske.

Maj
Pinse. Helligånden. Gud er nutid.

Juni
Sommergudstjeneste for alle sanserne. Om at være skabt.

Sommerferie

September
Høstgudstjeneste. Vi siger tak for mad og drikke.

Oktober
Kulturnatsgudstjeneste fredag før efterårsferien. Gud og GT* på 15 minutter ved konfirmanderne.

November
Allehelgensgudstjeneste for børn. Vi tænder lys for dem, vi har mistet og sørger og savner over.

December
Minikonfirmation af årets minikonfirmander.

*GT = Det Gamle Testamente
 

   Næste Gud, det er for børn